Systemy automatyzacji w przemyśle drzewnym

Konieczność zwiększania wydajności, aby zmaksymalizować zyski i zminimalizować straty, sprawia, że wciąż niezbędne jest wprowadzanie coraz nowocześniejszych rozwiązań. W branży drzewnej duży nacisk kładzie się na automatyzację i robotyzację, które przyspieszają produkcję, zapewniają powtarzalność parametrów oraz ograniczają ryzyko błędów popełnianych przez pracowników. Warto bliżej przyjrzeć się możliwościom automatyzacji w branży drzewnej.

Automatyzacja – główny kierunek rozwoju branży drzewnej

formatyzerko czopiarka

Takie rozwiązania, jak prasa automatyczna hydrauliczna, coraz częściej pojawiają się w dużych, a nawet średnich zakładach zajmujących się obróbką drewna. Coraz większa część przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że automatyzacja to najskuteczniejszy sposób, żeby zwiększyć wydajność i lepiej wykorzystywać surowiec, co opłaca się szczególnie w obliczu jego wysokich cen. Wprowadzenie automatycznych rozwiązań sprawia też, że w zakładzie potrzebna jest mniejsza liczba pracowników, dzięki czemu można dodatkowo zmniejszyć koszty prowadzenia firmy. Po wprowadzeniu przynajmniej częściowej automatyzacji, do obsługi jednej maszyny często wystarczający jest jeden pracownik.

Automatyzacja i robotyzacja w produkcji mebli

Automatyzacja znajduje zastosowanie między innymi podczas rozkroju elementów meblowych. W branży meblowej automatyczne rozwiązania pojawiają się już nawet w mniejszych firmach. Pełna automatyzacja często jest poprzedzona półautomatyzacją, dlatego proces może trwać dłuższy czas, ale koszty zwracają się dzięki większej wydajności i lepszemu wykorzystaniu surowca. Nie trzeba od razu stawiać na maszyny bezobsługowe. Wydajność zwiększają już takie rozwiązania, jak np. formatyzerko-czopiarka dwustronna połączona w linię produkcyjną. Często działają w jednej linii z okleiniarkami i wiertarkami przelotowymi.

Maszyny umożliwiające automatyzację procesów

W niektórych gałęziach przemysłu drzewnego zdarza się, że brak wykwalifikowanych pracowników hamuje rozwój. Wysokie oczekiwania finansowe lub brak odpowiednich kandydatów w konkretnej okolicy sprawiają, że wdrażanie bardziej zaawansowanych rozwiązań staje się trudne. Szkolenia pracowników to znaczne koszty, a w wielu zakładach występuje ich duża rotacja, co dodatkowo utrudnia stworzenie kompetentnej kadry pracowniczej. Rozwiązaniem, na które przedsiębiorca może zdecydować się w takiej sytuacji jest właśnie automatyzacja procesów, ponieważ pozwala na zwiększenie produkcji przy zachowaniu takiej samej liczby zatrudnionych pracowników. Dzięki temu, kiedy rośnie popyt, zakład może przyjmować więcej zamówień, zamiast tracić szansę na zwiększenie przychodów. Inwestycje w nowoczesne rozwiązania, o ile są przemyślane i odpowiednio dobrane do charakteru i intensywności produkcji w zakładzie, zwracają się, dzięki obniżeniu wydatków na pensje dla pracowników i jednoczesnym zwiększeniu mocy przerobowych.

Nakładarki oleju a wydajność produkcji

Bardzo istotna jest również powtarzalność parametrów, która pozwala spełniać standardy stawiane przez klientów. Wiele maszyn dostępnych w naszej ofercie, np. nakładarki oleju, jest sterowane za pomocą przejrzystego ekranu LCD. Dodatkowo nakładarki posiadają automatyczne pompy podające olej, dzięki czemu podczas obsługi nie trzeba prowadzić dodatkowych prac ręcznych. Takie rozwiązania znacznie ułatwiają dostarczenie elementów o takiej samej, wysokiej jakości, nawet przy produkcji skomplikowanych elementów drewnianych.

Wprowadzenie przynajmniej częściowej automatyzacji nie tylko zmniejsza wymaganą liczbę pracowników, ale też zmienia ich zakres obowiązków. Praca w dużej mierze opiera się kontrolowaniu parametrów, a nie wykonywaniu kolejnych etapów ręcznie. Daje to mniejszy margines błędu, ponieważ jakość kontrolowana jest przede wszystkim przez maszynę, a nie przez człowieka.

Automatyczne rozwiązania to również oszczędność czasu. Początkowo należy przeznaczyć go na planowanie produkcji, ale to przekłada się na szybszą produkcję, co zdecydowanie jest opłacalne. Alternatywnym sposobem jest wprowadzenie pracy na więcej niż jedną zmianę, ale to już wiąże się z większym zapotrzebowaniem na pracowników.

Automatyzacja prac z optymalizerkami

Działając w branży drzewnej, trzeba dostosowywać się również do zmieniających się przepisów. Dotyczy to między innymi wykorzystywania płyt MDF, ponieważ obowiązujące przepisy nakazują ograniczenie emisji lotnych związków organicznych, które znajdują się między innymi w płytach pilśniowych, sklejkach i innych materiałach drewnopochodnych. W niektórych przedsiębiorstwach konieczne okazuje się więc zwiększenie wykorzystywania litego drewna, dlatego potrzebne są również takie maszyny, jak formatyzerko-czopiarka dwustronna. Tutaj również pojawiają się możliwości przynajmniej częściowej automatyzacji. W wielu zakładach wykorzystywane są takie maszyny, jak etykieciarki, stoły podawcze i odbiorcze. Znacznie ułatwia to pobieranie materiału w trybie ciągłym, dzięki czemu praca operatora staje się prostsza i szybsza, a wydajność rośnie.

Warto pamiętać, że za automatyzacją w firmie powinni nadążać pracownicy – konieczne jest podnoszenie ich kwalifikacji, żeby mogli w pełni wykorzystywać możliwości maszyn. Automatyczne i półautomatyczne rozwiązania pozwalają jednak zmniejszyć potrzebną liczbę pracowników, dzięki czemu można zainwestować w naprawdę wykwalifikowaną kadrę.