INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. rozpoczęliśmy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat Pana/Pani praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, podanych przez Państwa dobrowolnie w jakimkolwiek momencie kontaktów z MASZYNY DO DREWNA Sp. z o.o. osobistych, listownych, telefonicznych czy też drogą elektroniczną poprzez pocztę email, formularze kontaktowe faks, itp., jest MASZYNY DO DREWNA Sp. z o.o. siedzibą w  Wojnowie 5 86-014 Sicienko.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

–   umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy MASZYNY DO DREWNA Sp. z o.o. a Panem/Panią oraz w celu,
–   świadczenia przez MASZYNY DO DREWNA Sp. z o.o. usług serwisowych, konsultingowych, szkoleniowych, wdrożeniowych,
–   przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez MASZYNY DO DREWNA Sp. z o.o.
–   odpowiedzi na pytania,
–   obsługi procesu reklamacji,
–   w celu ewentualnego zawarcia umowy: handlowej, wdrożeniowej, obsługi serwisowej,
–   w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i innych zobowiązań.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy MASZYNY DO DREWNA Sp. z o.o. a Panią/Panem i wypełnienia przez MASZYNY DO DREWNA Sp. z o.o. oraz Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez MASZYNY DO DREWNA Sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw/osób/firm trzecich.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: ds@maszynydodrewna.com.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

MASZYNY DO DREWNA Sp. z o.o.
Wyzwolenia 22
89-410 Więcbork
tel. fax +48 52 389 74 53

http://www.maszynydodrewna.com.pl