Rębaki do drewna a ochrona środowiska

Obserwując pogodę za oknem, nawet najwięksi sceptycy muszą przyznać, że klimat się zmienia. Niemały wpływ mają na to lata rozwoju technologicznego i maksymalnej eksploatacji środowiska bez odpowiedniej troski o naturalne zasoby. Obecnie ekologia ma coraz większe znaczenie i nie jest już tylko kwestią światopoglądu, ale w dużej mierze również obowiązujących przepisów. Jednym z rozwiązań technologicznych, które pomaga zmniejszyć liczbę odpadów, nienadających się do dalszego wykorzystania, do minimum, są rębaki do drewna.

rębak jednowałowy

Zastosowanie rębaka do drewna a zrównoważony rozwój

W przemyśle drzewnym, jak w każdym innym, nieuchronne jest powstawanie odpadów. Rębak do drewna pozwala optymalnie wykorzystywać nadwyżki surowców oraz odpady, które w innym wypadku trafiłyby na wysypisko i powodowały straty dla zakładu produkcyjnego. Rozdrobnienie odpadów nie tylko ułatwia ich magazynowanie i transport, ale też pozwala na dalsze wykorzystanie, dzięki czemu ścięte drzewo czy inny materiał jest wykorzystany w jak największym stopniu.

W naszej ofercie dostępne są rębaki austriackiej marki Untha, która od lat wdraża rozwiązania coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Nowe technologie pozwalają zmniejszyć wykorzystanie energii elektrycznej nawet o 50%. Dużo zależy jednak również od użytkownika, ponieważ jeśli noże nie są wymieniane odpowiednio często, zużycie energii może wzrosnąć nawet o 100%.

Nie tylko drewno – jakie materiały można rozdrobnić za pomocą rębaka?

Rębak jednowałowy lub dwuwałowy jest wykorzystywany głównie do rozdrabniania odpadów drewnianych. Nie jest to jednak jego jedyne zastosowanie, ponieważ rębaki sprawdzają się również do lepszego zarządzania innymi odpadami. Dostępne są maszyny dostosowane do rozdrabniania takich materiałów, jak:

 • Odpady drewniane,
 • Drewno poużytkowe,
 • Palety,
 • Warkocze z pulpera,
 • Papier i karton,
 • Odpady przemysłowe i rzemieślnicze,
 • Materace,
 • Odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady domowe,
 • Odpady organiczne,
 • Opony i inne odpady gumowe,
 • Metal,
 • Materiały problematyczne (np. odpady medyczne i niebezpieczne),
 • Złom elektryczny,
 • Dyski twarde,
 • Akta i dane,
 • Produkty (np. prototypy, części produkcyjne),
 • Tworzywa sztuczne.

W naszej ofercie dostępne są rębaki przeznaczone do rozdrabniania różnego rodzaju materiałów drewnianych.

Paliwa RDF, SRF i TDF

Za pomocą rębaka można osiągnąć różne efekty końcowe, jednym z nich jest pozyskanie paliw RDF, SRF czy TDF. Dzięki temu z odpadów jest wytwarzana energia, co na zyski z materiałów, które w innym wypadku byłyby spisane na straty. Dzięki rozdrobnieniu za pomocą rębaka można stworzyć 3 rodzaje paliw:

 • RDF (Refuse Derived Fuel) – paliwo z opadów, może być wykonane z różnych materiałów, dlatego jego wartość kaloryczna jest zmienna.
 • SRF (Solid Recovered Fuels) – stałe paliwo wtórne, produkowane zazwyczaj z opadów komunalnych, musi spełniać wymogi jakościowe dotyczące zawartości chloru i rtęci.
 • TDF (Tyre Derived Fuel) – paliwo z opon, powstaje z opony rozdrobnionej do formy granulatu.

Recykling

Podstawami recyklingu są zmniejszenie ilości odpadów i ponowne wykorzystanie materiałów, które z pozoru mogą wydawać się niepotrzebne. Rębaki pozwalają rozdrobnić odpady do formy zrębków, w której łatwiej jest je ponownie wykorzystać np. jako materiał opałowy.

Biomasa

Z roku na rok można zaobserwować coraz większe zapotrzebowanie na biomasę. Jest to już wręcz nieodłączna część gospodarki drewnem, ponieważ każde ścięte drzewo powinno zostać maksymalnie wykorzystane, aby nie marnować naturalnych surowców. Rębak do drewna hydrauliczny pozwala wydajnie rozdrabniać odpady powstające w przemyśle drzewnym, a następnie tworzyć z nich ekologiczne paliwo, czyli biomasę.

Segregacja odpadów metalowych

Rębaki do drewna są dostępne również z opcjonalnym wyposażeniem, takim jak magnesy rurowe, które bez problemu pozwalają oddzielić śruby i gwoździe. Dzięki temu można uzyskać wysokiej jakości zrębki, nawet jeśli mamy do czynienia z drewnem poużytkowym.

Odpady zawierające wrażliwe dane

Nie zawsze ekologia czy chęć lepszego wykorzystania odpadów drzewnych są jedyną przyczyną, aby rozdrobnić surowiec za pomocą rębaka. Wiele maszyn marki Untha sprawdza się również do bezpiecznego usuwania odpadów zawierających poufne dane. W ten sposób można pozbyć się dokumentów czy dysków bez ryzyka, że wrażliwe dane trafią w niepowołane ręce.

Zmniejszenie objętości odpadów

Bardzo ważnym argumentem za wykorzystaniem rębaka do drewna oczywiście jest możliwość zmniejszenia objętości odpadów. Pozwala to na uporządkowanie terenu zakładu oraz ułatwia transport. Sprawdza się to też w przypadku odpadów wielkogabarytowych, ponieważ stają się łatwiejsze do recyklingu i ponownego wykorzystania.

Tlenowa i beztlenowa fermentacja odpadów

Odpady są też podstawą bioenergetyki, czyli pozyskiwania paliw w bardziej ekologiczny sposób. Żeby maksymalnie wykorzystać potencjał substancji organicznych, przed wykorzystaniem należy poddać je homogenizacji, czyli nadać im bardziej jednolitą strukturę. Po obróbce za pomocą rębaka można przejść do fermentacji tlenowej lub beztlenowej, dzięki której odpady mogą zostać wykorzystane jako paliwo.

Rębak jednowałowy lub dwuwałowy doskonale sprawdzi się w każdym zakładzie, w którym powstają odpady drzewne. Nie tylko ułatwia zagospodarowanie zbędnych surowców, ale też pozwala na wdrożenie bardziej ekologicznych rozwiązań.