Jak zmniejszać koszty lakierowania drewna?

Lakierowanie drewna jest jednym z najpowszechniejszych sposobów wykańczania powierzchni drewnianych. Coraz większą popularność zyskują więc technologie, które pozwalają uzyskać produkt wysokiej jakości, jednocześnie ograniczając koszty. Właśnie dlatego, dla wielu przedsiębiorców dobrą inwestycją będzie linia do lakierowania UV.

Od czego zależą koszty lakierowania drewna?

linia lakiernicza do drewna

Na koszty lakierowania składa się kilka czynników, przede wszystkim personel, materiały, urządzenia czy energia elektryczna. Wybór materiałów oczywiście jest ważny, ale cena za litr nie jest kluczowa. Bardzo ważna jest długość procesu produkcyjnego, ponieważ jeśli nie jest przynajmniej częściowo zautomatyzowany, wiąże się to z koniecznością zatrudnienia większej liczby pracowników. Długość cyklu jest zależna od kilku czynników: czasu schnięcia materiału, liczby nakładanych warstw oraz konieczności szlifowania. Niektóre linie lakiernicze do drewna pozwalają przyspieszyć ten proces np. dzięki metodzie lakierowania na mokro. Warto też szukać materiałów o krótkim czasie schnięcia.

Dużą część kosztów stanowi energia, ponieważ elementy lakierowane trzeba wysuszyć. Długość trwania tego procesu zależy między innymi od materiałów: niektóre schną w niskich temperaturach, co pozwala na spore oszczędności. Dobrym rozwiązaniem są też tunele suszarnicze, które wykorzystują tzw. nóż powietrza. Tego typu maszyny zapewniają wysoką temperaturę i niską wilgotność, a jednocześnie pracują w trybie energooszczędnym, ponieważ proces utwardzania przyspieszają promienniki podczerwieni.

Podczas produkcji straty są naturalne, ale warto w taki sposób zaprojektować proces, żeby je zminimalizować. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest wykorzystywanie nakładarek walcowych. Jeżeli konieczne jest nakładanie za pomocą polewarki, warto zainteresować się rozwiązaniami, które pozwalają na powrót niewykorzystanego materiału.

Cena za litr materiału nie jest skutecznym wskaźnikiem, czy korzystanie z niego jest opłacalne. Lepiej więc analizować koszt wykończenia metra sześciennego drewna. Warto sprawdzić, jaki jest procentowy skład komponentów w mieszance (oraz cenę za litr każdego z nich), gęstość, straty przy nakładaniu czy koszt utylizacji.

Lakierowanie technologią UV

Coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest linia lakiernicza do drewna UV. Materiały UV, jak sama nazwa wskazuje, są utwardzane za pomocą promieniowania ultrafioletowego. Jako spoiwo najczęściej wykorzystywane są akrylany z dodatkiem fotoinicjatora. Dzięki temu, pod wpływem promieniowania UV, fotoinicjator powoduje utwardzanie. Standardowe materiały UV nanosi się za pomocą walców. Jeżeli konieczne jest zastosowanie natrysku, wykorzystuje się wodorozcieńczalne produkty UV. Tego typu materiały stosuje się też w końcowych etapach procesu, po suszeniu konwekcyjnym i zastosowaniu podczerwieni. Wykorzystywać można zarówno przezroczyste, jak i pigmentowane materiały UV. Do ich utwardzania wykorzystuje się jednak różne źródła promieniowania: do materiałów przezroczystych stosuje się lampy rtęciowe, a do pigmentowanych – lampy galowe.

Co wchodzi w skład linii do lakierowania UV?

Wykorzystywanie linii do lakierowania pozwala na znaczne przyspieszenie wykańczania drewna. Jednym z najważniejszych elementów linii zdecydowanie są nakładarki walcowe. Są przeznaczone do lakierowania powierzchni płaskich, za ich pomocą można nanosić barwniki, szpachlówki, lakiery, podkłady czy emalie. W zależności od wydajności wymaganej w konkretnym zakładzie, maszyna jest wyposażona w różną liczbę walców pokrytych gumą, metalowy wał dozujący, noże oraz przenośnik. Niektóre nakładarki są dostosowane do nakładania szpachlówek – w tego typu urządzeniach dodatkowo musi znajdować się metalowy wał gładzący. Noże przystawione do wałów pozwalają na regulację grubości warstwy materiału na walcu oraz oczyszczanie wałów. Ważne jest kontrolowanie ilości materiału, ponieważ to podstawa ograniczania strat. W razie potrzeby można zdecydować się na zmianę wielkości szczeliny między wałem dozującym i nakładającym, zmianę nacisku wału na obrabiany element czy zmianę kierunku i prędkości obrotów wału dozującego.

Oprócz nakładarki, konieczne jest zastosowanie tunelu suszarniczego. Dawniej częściej używano suszenia naturalnego, niestety w obecnych warunkach jest to metoda zbyt czasochłonna, żeby zachować wysoką wydajność produkcji. Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie komory UV, w której utwardzanie przebiega bardzo szybko – w zależności od rodzaju materiału jest to kilka lub kilkanaście sekund. Koszt używania komory UV jest znacznie niższy od komory konwekcyjnej, ponieważ nie trzeba podgrzewać, a następnie chłodzić elementu drewnianego.

Oprócz lakierowania i suszenia, w liniach znajdują się też maszyny wcierające, szczotkująco-odpylające oraz maszyny szpachlujące. Połączenie ich w linię do lakierowania UV pozwala nie tylko obniżyć koszty, ale też zachować wysoką wydajność i skrócić czas potrzebny do wykończenia elementu drewnianego do minimum.