Rębaki do rozdrabniania poprodukcyjnych odpadów drewnianych

Podczas produkcji nieuchronnie powstają odpady, a przemysł drzewny nie jest tutaj wyjątkiem. Pojawia się więc problem gospodarki drewnianymi odpadami poprodukcyjnymi, żeby zminimalizować straty oraz ułatwić ich transport i magazynowanie. Zastosowanie w naprawdę wielu firmach przetwarzających drewno na skalę przemysłową znajdują więc takie maszyny, jak rębak do rozdrabniania drewna.

Rodzaje drewnianych odpadów poprodukcyjnych

Odpady drzewne nie mają jasnej, ustalonej prawnie klasyfikacji. Można jednak podzielić je na co najmniej kilka grup w zależności od tego, jak powstają. Podstawą jest podział na:

  • Odpady poużytkowe (np. drewno rozbiórkowe, opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe),
  • Odpady z gospodarki leśnej,
  • Odpady poprodukcyjne (przemysłowe: np. kora, zrębki drzewne, trociny, pył, wióry).

W wielu zakładach produkcyjnych powstają takie odpady, jak trociny, zrębki, odpady kawałkowe i zrzyny tartaczne. Są to tzw. czyste odpady drzewne, ponieważ nie zawierają domieszek substancji chemicznych, które trzeba by było usunąć przed ponownym wykorzystaniem odpadów. Ich recykling jest więc stosunkowo prosty, wykorzystuje się je głównie do produkcji tworzyw drzewnych, zwłaszcza płyt wiórowych i pilśniowych MDF. Szerokie zastosowanie znajduje więc rębak przemysłowy, ponieważ pierwszym krokiem do dalszego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych jest ich rozdrobnienie. Stosunkowo prosty jest recykling trocin, ponieważ można wykorzystywać je jako ściółkę dla zwierząt, podłoże do uprawy grzybów, oraz do produkcji kompozytów drzewno−polimerowych (WPC). Opady przemysłowe wykorzystuje się również w energetyce do produkcji brykietów.

Jak lepiej wykorzystywać drewniane odpady poprodukcyjne?

rębaki

Przemysł drzewny ma bardzo duże znaczenie, przede wszystkim ze względu na odnawialność surowca, dobre właściwości termoizolacyjne oraz niską szkodliwość dla środowiska. Polskie przetwórstwo drzewne jest atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów, jednak ta gałąź przemysłu nie jest oczywiście pozbawiona swoich problemów. Zdarza się, że ilość odpadów, powstająca na każdym etapie od przetarcia do zakończenia produkcji, jest znacznie większa od masy gotowego elementu drzewnego. W niektórych zakładach poziom technologiczny wciąż pozostaje dość niski i brakuje środków na racjonalne zarządzanie odpadami drzewnymi. Taki problem częściowo wynika też z braku świadomości społecznej, ponieważ wielu przedsiębiorców traktuje gospodarkę odpadami marginalnie, jako inwestycję, którą można odkładać na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Jeśli w zakładzie powstaje duża ilość odpadów drzewnych, pojawia się problem nie tylko z ich ponownym wykorzystaniem, ale też magazynowaniem i transportem. Właśnie dlatego, tak często zastosowanie znajduje rębak hydrauliczny, ponieważ pozwala przetworzyć odpady kawałkowe do wygodniejszej formy zrębków.

Podczas produkcji powstają również odpady pochodzące z procesów skrawania i frezowania: kora, trociny, pył czy wióry. Można zastosować je do produkcji płyt drewnopochodnych lub jako paliwo w kotłowniach. Bardzo ważne jest tu jednak ich odpowiednie przechowywanie: powinny znajdować się na suchym, betonowym podłożu.

Odpady przemysłowe są też cennym surowcem do produkcji płyt drewnopochodnych. To grupa produktów kompozytowych o szerokim zastosowaniu, które zalicza się do konstrukcyjnych tworzyw drzewnych. Można produkować różne ich rodzaje: z wiórów drzewnych – płyty wiórowe, ze spilśnionego materiału drzewnego – płyty pilśniowe, a z arkuszy forniru – sklejki. Podczas produkcji sklejki niestety również nie da się uniknąć powstawania odpadów, ponieważ trzeba np. usunąć wady drewna, przeprowadzić obwodowe skrawanie wyrzynków czy przyciąć fornir. Odpady z produkcji sklejki zazwyczaj są rozdrobnione, ale zajmują dużą powierzchnię podczas magazynowania, dlatego do gospodarki nimi często wykorzystuje się metody termiczne. Odpady drewniane są cenione głównie ze względu na swój potencjał energetyczny, ale dalsze zastosowanie może znaleźć nawet para wodna.

Rębaki Untha do odpadów poprodukcyjnych

Odpady poprodukcyjne występują w wielu zakładach: szczególnie stolarniach czy przemyśle opakowaniowym. Dzięki rozdrabnianiu nie tylko nie sprawiają problemów podczas magazynowania i transportu, ale też da się je wykorzystać jako paliwo wtórne. Do maszyn często wykorzystywanych w gospodarce z odpadami należą rębaki do rozdrabniania drewna marki Untha.

Podczas gospodarki drewnianymi odpadami poprodukcyjnymi bardzo ważna jest dostępność urządzenia rozdrabniającego. Ze względu na dużą ilość powstających odpadów, maszyna musi być dostosowana do pracy wielozmianowej. Rębaki Untha nie sprawiają również problemów w eksploatacji, ponieważ ich konserwacja jest bardzo prosta. W naszej ofercie dostępne są rębaki jedno- i czterowałowe. Możliwe jest również zwiększenie wydajności gospodarki odpadami dzięki dołożeniu opcjonalnego wyposażenia: separatora metali, przenośnika ślimakowego, przenośnika taśmowego lub zbiornika zasypowego.

Przemyślana gospodarka odpadami poprodukcyjnymi nie tylko odciąża środowisko, ale też pozwala zwiększyć opłacalność. Doskonale sprawdzi się tutaj rębak do rozdrabniania drewna marki Untha, który nadaje się nie tylko do odpadów przemysłowych, ale też m. in. odpadów wielkogabarytowych, palet, drewna poużytkowego, tworzyw sztucznych i wielu innych.