Prasy Kallesoe

Prasy Kallesoe

Prasy Kallesoe o wysokiej częstotliwości

Linie produkcyjne typu LHF to zespoły urządzeń pracujących z wysoką częstotliwością, co powoduje znaczne zwiększenie ich wydajności. Linie produkcyjne tego typu także mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Ponizsza linia produkcyjna wysokiej częstotliwości zawiera: urządzenie podawcze, system układania lamel, prasę wysokiej częstotliwości wraz ze stołami podawczym i odbiorczym.

Specyfikacja techniczna:

Min./max. wymiary elementów:

Wydajność:

– wydajność podczas jednozmianowego trybu pracy (7,5 h) wynosi od 15m3 do 180m3.

Aby poznać cenę, skontaktuj się z nami…