Modele serii S firmy Paul

Modele serii S firmy Paul

Maszyny z serii modeli S zbudowane są do ekstremalnych zadań: mocne, ciężkie i silne. Trzy modele podstawowe – S900, S1200 i S1500 o maksymalnych szerokościach przelotowych równych 906, 1 206 i 1 506 mm oferują dla każdego zastosowania odpowiednią szerokość roboczą. Poprzez umieszczenie górnych walców nakładających się na materiał i stałych walców dolnych uzyskuje się bardzo dobre prowadzenie ciętego materiału. Nacisk walców górnych jest wzmacniany hydraulicznie.
Zakres zastosowania tych uniwersalnych maszyn z załadunkiem ręcznym lub automatycznym jest bardzo szeroki:

• jako piły do cięcia pryzm o grubości
do 225 mm
• jako obrzynarka lub piła do cięcia
wzdłużnego desek i bali
• jako szczególnie mocna maszyna
o mocy napędu aż do 250 kW